Afke van Halen Medezeggenschap en clientenparticipatie Coaching en training Onderzoek


Welkom bij Afke van Halen, partner in zeggenschap

Het bureau Afke van Halen, partner in zeggenschap geeft advies, begeleiding en coaching met als doel versterking van zeggenschap, medezeggenschap en cliëntenparticipatie.

Het werkterrein is verpleging & verzorging, thuiszorg, ggz, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, welzijn, gehandicaptenzorg en ziekenhuizen.

Rode draad is het vergroten van de zeggenschap van de klant:

  • coachen op het vergroten en borgen van zeggenschap
  • stimuleren van eigen regie van cliënten binnen (zorg)organisaties
  • adviseren op het gebied van medezeggenschap PLUS en cliëntenparticipatie
  • onderzoeken van kwaliteit en cliënttevredenheid

 

Zie onder LINKS voor meer informatie . . .
Contact Links Home Disclaimer Stuur email naar Afke van Halen